R/V Electra på väg till Gotland
R/V Electra på väg till Gotland


På Stora Karlsö finns stora fågelkolonier av bland annat sillgrissla som sedan längs följs noga av forskarna. Där finns också stora kolonier av hussvalor och andra insektsätande fåglar, vars diet visat sig komma från havet i förvånande stor utsträckning.

Fjädermygglarv. Foto: Joakim Hansen
Fjädermygglarv. Foto: Joakim Hansen

Forskarna tror att det är fjädermyggor, Chironomidae, som svalorna äter. Deras larver växer upp på Östersjöns bottnar, och svärmar runt i fria luften när de blivit vuxna myggor. Fjädermygglarverna lever på mjuka bottnar i små u-formade rör av lera. De är tåliga mot låga syrehalter och gynnas av näringsrika förhållanden. 

Sjöfågelkolonierna tillför stora mängder näring till havet, och nu vill man undersöka om det påverkar mängden fjädermygglarver i området.

R/V Electra på provtagning utanför stora Karlsö på Gotland. Foto: Jonas Hentati-Sundberg
R/V Electra på provtagning utanför stora Karlsö på Gotland. Foto: Jonas Hentati-Sundberg

På denna expedition i april ska man undersöka mängden larver på bottnarna i en transekt från fågelområdet och ut till djupare vatten. Preliminära resultat visar att syrebristen var så stor att bottendjur helt saknades på lite större djup. Däremot hittades stora mängder fjädermygglarver i vegetationszonen precis utanför fågelberget.Vid nästa provtagning i slutet av augusti kommer detta område att undersökas närmare. 

Del av strategisk satsning

Projektet är en del av en strategisk Östersjösatsning som gjorts vid Stockholms universitet för att stödja insatser och initiativ som kan utveckla den marina verksamheten vid Stockholms universitet. I denna satsning har användning av universitetes nya fartyg R/V Electra och fältstationen Askölaboratoriet uppmuntrats.

Deltagande forskare:

Jonas Hentati-Sundberg, Stockholm Resilience Centre & SLU-Aqua
Mattias Sköld, SLU-Aqua
Henrik Österblom, Stockholm Resilience Centre
Caroline Raymond, Department of Ecology, Environment and Plant Sciences (DEEP)
Ola Svensson, DEEP
Jonas Gunnarsson, DEEP
Stefano Bonaglia, DEEP

Läs om nyheten på andra håll

Forskare på expedition till Gotland
Intervju med Caroline Raymond på SVT Nyheter Öst, söndag 23 april, 2017

Land + hav = sant?

Intervju med Jonas Hentati-Sundberg på SLU nyhetswebb, måndag 24 april, 2017