Provtagningsplatser under Electras första säsong. Se större karta i slutet av artikeln.
Provtagningsplatser under Electras första säsong. Större karta finns att se i slutet av artikeln. Illustration Östersjöcentrum/Azote.

Det som ursprungligen var tänkt som en säsong där kapaciteten hos Stockholms universitets nya forskningsfartyg skulle testas, blev istället ett år fulltecknat av expeditioner, kurser och besök.

- Det är tydligt att det finns ett stort intresse för fartyget, säger befälhavare Thomas Strömsnäs. Flera myndigheter har varit ombord och tittat och det har även kommit in ett antal förfrågningar om att delta i diverse evenemang.

Nya funktioner för nya samarbeten

En av målsättningarna med fartyget har varit att möjliggöra nya forskningssamarbeten, något som testades skarpt under den gemensamma expeditionen i Finland med forskare inom samarbetet Baltic Bridge.

- Vi skulle genomföra en flerdimensionell kartläggning av en fjärd och engagerade forskare från ett flertal discipliner, bl.a. biologer, geologer och kemister deltog. Under en av dagarna jobbade sammanlagt 16 personer ombord vilket visar att Electra verkligen lämpar sig för den här typen av tvärvetenskapliga uppdrag, menar Thomas Strömsnäs.

Redo för fullständig utvärdering

Parallellt med årets uppdrag har man både kunnat testa Electras isbrytningsförmåga, positionering i grundare kustområden och hur det fungerar med provtagning vid tuffare förhållanden till havs. Nu går Electra in i en lugnare period och besättningen har möjlighet att utvärdera henne i sin helhet.

- Generellt kan man säga att hon som forskningsfartyg fungerar mycket väl. Vi har haft väldigt varierande projekt ombord och fått testa alla aspekter av ett modernt forskningsfartyg, såväl teknisk kapacitet som metodik, avslutar en nöjd befälhavare.

Ladda ner och läs mer:

Informationsfolder Electra (261 Kb)

R/V Electra's first field season, 2017 (1181 Kb)