R/V Electra

R/V Electra af Askö

Stockholms universitets Östersjöcentrum erbjuder forskning på ett toppmodernt fartyg. Fartyget, R/V Electra af Askö, levererades i juni 2016. Läs om fartygets premiärsäsong 2017 för en inblick i vad som går att undersöka!

– Fartyget gör skillnad i hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och även gynnar samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Östersjöcentrum. Teknik i toppklass gör att vi äntligen kan få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår.

Modern fartygsteknik

Electra är isgående, 24 meter långt och 7 meter brett. Det är utrustat med toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer ger utomordentlig funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område än vad som tidigare varit möjligt.

R/V Electra är stationerat vid universitetets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård.

Våra nyheter om fartyget

 • Researchers map mixing in the Southern Quark 2020-02-27 At present, a unique research expedition is taking place outside Grisslehamn. The team will study vertical mixing, an important mechanism for understanding circulation in the Baltic Sea.
 • Same prices for all Universities 2020 2019-11-19 Next year the cost for staying at Askö Laboratory will be equal for all universities and authorities. Get inspired to plan and book meetings, research and courses on Askö 2020 now!
 • Ansök om plats på R/V Electra 2020 2019-11-18 För er som vet att ni ska använda R/V Electra under 2020 är det värdefullt och önskvärt att ni inkommer med era ansökningar innan årsskiftet.
 • R/VElectra af Askö Electra returns from successful SWE-FIN research cruise 2018-10-05 During Electras 2nd multi-disciplinary research trip in the Finnish archipelago, a range of environmental questions were investigated. One of the projects involved exploring the carbon cycling in the sea using state-of-the-art-systems.
 • Nytänkande forskningskommunikation från Electras nattgäster 2018-09-26 I ett annorlunda populärvetenskapligt projekt får vi följa Sara och Karin på forskningsstationer runt om i Sverige. I september var det dags att besöka Östersjön, Asköboratoriet och fartyget Electra.
 • R/VElectra af Askö R/V Electra utforskar stenåldern 2018-09-11 Hur mycket har vi människor påverkat Östersjön sedan stenåldern? Det har undersökts inom det miljöhistoriska projektet SEASIDE där vårt forskningsfartyg deltagit vid viktiga provtagningar.
 • R/V Electra's expeditions and sampling sites 2017 Framgångsrikt första år för R/V Electra 2017-12-19 Premiäråret 2017 blev intensivt för Stockholm universitets nya forskningsfartyg. 12 större forskningsexpeditioner har genomförts och nu summerar vi det första året till havs.
 • Forskare från IOW och Stockholms universitet. Foto. Isabell Stenson Internationell workshop om marina mättekniker 2017-11-02 SEPTEMBER. 35 forskare, skeppare, tekniker och programmerare från Östersjöländerna, USA och Svalbard samlades under en vecka för att utbyta erfarenheter kring mätutrustning för marin forskning.
 • SvD: Viktig forskning hindras när havsbottnen hålls hemlig 2017-05-15 Tack vare Electras utrustninge kan de marina forskarna ta fram mer information om Östersjöns bottnar än tidigare. Men militära intressen gör det olagligt att avbilda och sprida information om havsbottnarna.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Stora Karlsö, utanför Gotlands västkust Fartygsexpedition till Gotland 2017-04-24 I april 2017 for forskningsfartyget R/V Electra af Askö till Stora Karlsö utanför Gotland. Här ska forskare från Stockholms universitet och SLUAqua tillsammans undersöka en spännande koppling mellan land och hav.
 • Direktrapport från Electra 2017-04-07 Electra har besökt Alnön, Sundsvall för att hitta mineralet ikait, och det var ett väldigt spännande bottenlandskap som forskarna nu vill veta mer om.
 • Premiärprovtagning för R/V Electra 2017-03-27 Tisdagen den 17 januari genomförde Electra sitt första formella uppdrag i form av provtagningar utanför Askö för miljöövervakningsprogrammet.
 • R/VElectra af Askö High-tech moss animal to help us understand the Baltic Sea 2016-10-18 At 24 metres long and packed with high-tech equipment, Stockholm University’s new research vessel R/V Electra af Askö has been carefully adapted to research in the Baltic Sea. The vessel will give researchers across an array of disciplines a more complete picture of the Baltic Sea.
 • Rektor ringer i skeppsklockan på R/V Electra R/V Electra af Askö invigt 2016-10-06 Under högtidliga former invigdes den 5:e oktober Stockholms universitets nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö. 150 inbjudna gäster fick en inblick i hur fartyget kan användas och fick höja sina glas i en gemensam skål vid ceremonin.
 • R/VElectra af Askö Stockholms universitets nya forskningsfartyg invigs 2016-09-28 Forskningsföredrag och rundvandring på R/V Electra af Askö. Invigningsceremoni med efterföljande mingel klockan 15:00.
 • Första långresan och sommaren på Askö 2016-08-22 Nu har Askölaboratoriets R/V Electra af Askö varit i svenska vatten sedan i juni. Hon har redan fått vara med om en del provkörningar, inte minst den långa resan från varvet i Estland. Se bilder och läs om vad som pågår nu.
 • R/V Electra med akter och A-ram synlig. Foto: Askölaboratoriet. R/V Electra har anlänt till Sverige 2016-06-15 Stockholms universitets nya havsforskningsfartyg R/V Electra af Askö har anlänt till Askölaboratoriets fastlandsbrygga. Under sommaren ska hon testköras, och kommer att användas för östersjöforskning i höst.
 • Nedräkningen har börjat – Electra kommer om tre veckor! 2016-05-26 Bygget av Electra af Askö har hela tiden skett i högt tempo, men nu går det in i en sista ännu intensivare fas. Läs senaste bloggen om Stockholms universitets nya fartyg för marin forskning.
 • Inte långt kvar tills Electra levereras 2016-05-26 Den 14 maj var det dags för projektledningsmöte igen. Det sista inplanerade innan leverans av Electra af Askö till Sverige.
 • R/V Electra inreds och utrustas 2016-05-02 Vid fartygsgruppens senaste besök på varvet i Kuressaare visade det sig att nästan all inredning på Electra af Askö nu finns på plats. Även maskinrum och viktiga funktioner på däck, såsom A-ramen, börjar bli klara.
 • trånga utrymmen på R/V Electra Tre månader tills R/V Electra af Askö är färdigbyggd? 2016-03-22 Nu är det snart bara tre månader kvar tills Electra af Askö beräknas vara klar för leverans. Varvsbesöken ligger tätt och de sista veckorna innan leveransen, som är planerad till juni, kommer att bli en ännu intensivare period när alla system och utrusning skall testas.
 • Electras akterdäck Dags för sjösättning av Electra, igen 2016-02-25 Nu ligger R/V Electra i sjön och ett intensivt arbete pågår för att utrusta henne. Här kommer en liten uppdatering efter senaste varvsbesöket i februari.
 • Det äldre fartyget Aurelia vid Askös gamla brygga. Nya bryggor och muddring för R/V Electra 2016-02-25 Askölaboratoriets nya fartyg R/V Electra kommer att levereras från varvet i juni. Då måste hamnen vid Askö vara muddrad och bryggorna både på Askö och i Uttervik vara utbyggda.
 • Lite av en sen julklappsstämning på R/V Electra? 2016-01-27 Vad hör julen till? En massa paket med spännande saker i, mycket omslagspapper och snören, kanske en möjlighet till att få byta till det du verkligen ville ha om du kan övertyga tomten och såklart mängder med vit och vacker snö och tjock is...
 • foto: Azote/NiclasWijkmark Nya fartygets namn 2015-12-07 Askölaboratoriets nya forskningsfartyg har nu fått sitt namn. Det ska heta R/V Electra efter mossdjuret Electra crustulenta som är en vanlig art i Östersjön. Rektor fattade beslutet efter att namnförslag samlats in från alla marint verksamma på Stockholms universitet.
 • Fartygsbygge pågår 2015-09-14 Det byggs nu febrilt på Askölaboratoriets nya forskningsfartyg. Skrovet började sättas ihop på ett varv i Riga i somras, och sjösättningen är beräknad till sommaren 2016. Samtidigt pågår förberedande arbete på Askö för att detta betydligt större fartyg ska få plats vid bryggorna.
 • Askölaboratoriets nya forskningsfartyg Nya fartygets ritningar är klara 2014-10-03 Askölaboratoriets nya forskningsfartyg håller sakta på att ta form. Efter omfattande förberedelser och diskussioner med både forskarsamhälle och varv finns nu en ritning som visar hur den kommer att se ut. Sjösättningen är beräknad till sommaren 2016.
 • Rektor skriver på avtal för fartygsbyggnation Kontrakt påskrivet för nya fartyget 2014-07-07 Efter omfattande förberedelser är nu ett kontrakt påskrivet för bygget av Askölaboratoriets nya fartyg. Det estniska varvet Baltic Workboats AS kommer att bygga fartyget, med planerad sjösättning inom två år. Rektor skrev under kontraktet 3 juli, 2014.
 • Asköfjärden Foto: Askölaboratoriet Universitetets nya fartyg i fokus 2014-03-31 I det senaste numret av Ny Teknik går reportageteamet till botten med Östersjöns nya forskningsfartyg. Det handlar om det toppmoderna fartyg som Stockholms universitets Östersjöcentrum håller på att bygga. På ett helt uppslag presenteras en grafik över fartyget med moderna finesser och avancerad provtagningsutrustning.
 • Forskning till havs använder ofta modern och avancerad utrustning vilket kräver ett välanpassat fartyg. Foto: Östersjöcentrum. 30 miljoner till nytt forskningsfartyg 2013-02-26 Familjen Erling-Perssons Stiftelse har beslutat att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för byggandet av ett nytt modernt isgående forskningsfartyg.

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Askölaboratoriets nya fartyg

Familjen Erling-Perssons Stiftelse beslutade i februari 2013 att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för byggandet av ett nytt modernt isgående forskningsfartyg. I juli 2014 skrevs kontrakt med Baltic Workboats i Estland. Fartyget levererades i juni 2016.

Följ Electra på Marine Traffic

Här kan du se var fartyget R/V Electra af Askö befinner sig just nu.

Klicka på Past track för att se hur hon rört sig under senaste tiden.

Kontakt

Humborg, Christoph
Vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum
08-674 76 68, christoph.humborg@su.se

Thomas Strömsnäs
Befälhavare och chef över R/V Electra
08-5537 8584, thomas.stromsnas@su.se

Murphy, Mattias
Skeppare och tekniker
08‑5537 8582, mattias.murphy@su.se

Ansök om fartygstid på Electra

Se Electras första säsong

Map describing the research vessel's different expeditions and sampling sites during 2017

Ladda ner vår folder

Informationsbroschyr om R/V Electra