Under sommaren 2019 har sillgrisslorna på Stora Karlsö filmats live och samtidigt uppmandes tittare och allmänheten att rapportera in saker de såg på videoklippen. Allt har skett inom ramen för havsforskningsprojektet Baltic Seabird Project i samverkan med WWF. Nu har projektet väldigt mycket filmer och matieral som behöver tolkas. I november arrangeras därför en träff där datautvecklare och forskare tillsammans ska använda sig av artificiell intelligens, AI, för att göra all denna data användbar. Med hjälp av resultaten hoppas man sedan kunna dra slutsatser och förstå sillgrisslorna ännu bättre, och därmed även lära sig mer om Östersjöns ekosystem.