Specialutrustade forskningscontainrar

Forskningscontainrarna gör det möjligt att utrusta nästan vilket fartyg som helst till en väl fungerande plattform för havsforskning. Genom ett avtal med Muskövarvet AB är containrarna stationerade vid Muskö örlogshamn. De står uppställda främst under vintern och för att inte få fuktproblem är de elanslutna även på land. Containrarna lastas ombord på fartyget antingen med hamnkran eller med fartygets egen däckskran.

Provtagningscontainer

I provtagningscontainern finns ett hydraulaggregat inbyggt. Vinscharna är inställda för den hastighet och kraft som erfordras för den normala provtagningsverksamheten. Lasthållningsventiler och annan säkerhetsutrustning är också injusterad för de lyft som normalt görs. Uttag finns för el, vatten och tryckluft.

Provtagningscontainern har två alternativa utfällbara plattformar, ena gaveln och ena halva långsidan. Det gör att den kan lastas med antingen kort- eller långsidan mot fartygets reling beroende på det aktuella fartygets disponibla däcksytor. Då arbetsplattformen lätt och snabbt går att stänga mellan provtagningstillfällena har man en varm och dragfri arbetsplats.

Laboratoriecontainer

I laboratoriecontainern finns varmt och kallt vatten, dragskåp, värmeskåp, kyl / frys och tryckluft. Inredningen är uppbyggd med backställ för att få en flexibel arbetsmiljö med så lite basutrustning som möjligt. Arbetsytor på bänkar och durk är försedda med fastspänningsmöjligheter för den utrustning som de olika användarna/forskargrupperna tar med sig i fält.