Infrastruktur

Attraktiv infrastruktur - för framgångsrik forskning om havet
Askö från ovan

Askölaboratoriet

En marin fältstation för forskning, utbildning, miljöövervakning och möten. Här finns laboratorier, mät- och provtagningsutrustning, samt flera fartyg och båtar.

R/VElectra af Askö

R/V Electra af Askö

Ett isgående fartyg, 24 meter långt, för forskning och miljöövervakning i Östersjön. Ombord finns teknik i toppklass med avancerad mät- och provtagningsutrustning.

BNI models

Modeller och beslutsstöd

På Östersjöcentrum använder vi ofta olika modeller för att analysera data om havet. Beslutsstödssytemet Nest innehåller flera olika modeller som tillsammans ger en bild av övergödningen och är tillgängligt online!

Bojen sjösätts av Askös personal

Oceanografisk data i realtid

Strax söder om Askö finns sedan 2014 en mätboj som mäter oceanografiska grunddata i realtid. Bojen ligger vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden, där forskare tagit prover sedan 1960-talet.

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Välkommen att ansöka online: