Östersjön är ett hav under ständig förändring. Introduktionen av nya arter har speciellt ökat under de senaste hundra åren. Kan främmande arter bli en resurs vid en framtida klimatförändring? I akvarier illustrerar vi olika viktiga kustmiljöer.

Vi jämför blåstångssamhället och ålgräsängar med grunda utsötade miljöer i södra Östersjön, som domineras av nyintroducerade arter.

Medverkande: Lena Kautsky, Professor emeritus, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Se evenemanget i Almedalsprogrammet