Övergödning av Östersjön syns i algblomningar, hotade fiskbestånd och syrefria bottnar. Tillståndet för Östersjön går sakta åt rätt håll. Tillförseln av kväve och fosfor från land har minskat och förbättringar i Östersjöns status syns på vissa håll, t ex östra Finska viken. Men det krävs att åtgärdsarbetet på land fortsätter och intensifieras. När nu EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska reformeras igen måste man ta chansen och öka arbetet mot övergödning.

Att förbättra växtnäringsutnyttjandet i jordbruket och öka återcirkuleringen är viktiga steg på vägen mot lägre utsläpp till Östersjön. I samband med föreläsningen visas övergödningens mekanismer i form av fysiska experiment ombord på forskningsfartyget Electra.

Medverkande:

Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Se evenemanget i Almedalsprogrammet