Det skräp som för länge sedan hamnade i havet bestod av nedbrytbara material. Idag riskerar även långlivade kemikalier och icke-nedbrytbara plaster att hamna i havet. När de väl är där så är de svåra att få bort. Men de politiska och praktiska möjligheterna finns att minimera riskerna för oåterkalleliga negativa effekter på marina livsmiljöer och organismer.

Välkomna att lyssna på en kort presentation av Östersjöcentrums idéer för en kemikaliepolitik som värnar om havet. I samband med föreläsningen visas föroreningar i havet i form av fysiska experiment ombord på forskningsfartyget Electra.

Medverkande:

Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Se evenemanget i Almedalsprogrammet