Vad menas med blå ekonomi och blå tillväxt? Många näringar och intressen ska samsas i havet - sjöfart, fiskeri, vindkraft, skyddade områden, biologisk mångfald och rekreation. Hur försäkrar vi oss om att det är en hållbar tillväxt som gynnar både människan och havets miljö?

Utökad beskrivning av evenemanget
Henrik Hamrén från Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye introducerar principerna för blå ekonomi och blå tillväxt. Åsa Ranung, WWF, diskuterar hållbarhetsaspekter på blå tillväxt. Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet, presenterar det aktuella tillståndet i havet med avstamp i historien. Paneldiskussion med politikerna Jytte Guteland, Emma Nohrén och Johan Hultberg samt Östersjöforskarna Sofia Wikström och Gustaf Almqvist. Moderator Henrik Hamrén.

Medverkande:
Åsa Ranung, WWF. Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet. Jytte Guteland, ledamot i Europaparlamentet, Socialdemokraterna. Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Johan Hultberg, riksdagsledamot, Moderaterna. Gustaf Almqvist, Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye. Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye. Henrik Hamrén, moderator.

Arrangörer: Havsmiljöinstitutet, Stockholms universitet, WWF, Havs- och vattenmyndigheten, Östersjöveckan, Uppsala universitet