Vad hamnar i havet, och hur hanterar vi det bäst? Vad är jordbrukets och sjöfartens roll? Hur mycket tar reningsverken hand om? Kan vi till och med behöva lufta havet? Ny spännande forskning lyfts upp och politikens roll diskuteras.

Östersjöcentrums deltagande: Lena Viktorsson

Arrangörer: Formas, Östersjöveckan, IVL Svenska miljöinstitutet