Hur får vi till en förändring? Vi sammanfattar intrycken från de tre seminariedagarnas samtal mellan forskare, industri och myndigheter kring antibiotikaresistens, textilkemikalier och plast. En summering av konkreta tips och råd respektive inspel att gå vidare med.

Arrangörer: Initiativet Hållbara hav, ACES vid Stockholms universitet, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, MistraPharma, Trossa AB.