Mellan 60-80% av allt marint skräp uppskattas bestå av plast. Hundratals olika djurarter världen över fastnar i plastföremål och misstar plast för föda. Vad kan vi göra åt det och hur kan vi minska tillförseln till Östersjön?

Deltagare från Stockholms universitet: Magnus Breitholtz, professor, ACES vid Stockholms universitet.

Arrangörer: Initiativet Hållbara hav, ACES vid Stockholms universitet, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Mistrapharma, Trossa AB