Problematiska kemikalier på land når i många fall tillslut Östersjön. Läkemedel har en särställning eftersom de är nödvändiga för människors hälsa men samtidigt utgör en miljörisk då de är gjorda för att vara biologiskt verksamma vid låga koncentrationer.

Som ett sätt att adressera detta presenterade Naturvårdsverket i slutet av april sitt regeringsuppdrag om förutsättningarna för användning av avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. Slutsatsen är att det finns behov av att införa avancerad rening av läkemedelsrester men att det att det återstår arbete för att ta fram konkreta åtgärder.

Emma Undeman, forskare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, presenterar sin forskning kring avancerad vattenrening och hur man kan förhindra tillförsel av farliga kemikalier, inklusive läkemedel, till Östersjön. Efterföljande paneldiskussion tar avstamp i Naturvårdsverkets redovisning och ger möjlighet att konkret diskutera vägen framåt för avancerad vattenrening.

Mer läsning från Baltic Eye:

Policyrekommendationer: Policy brief: Advanced wastewater treatment (519 Kb)
Fokusområde: Farliga ämnen
Basfakta: Skadliga ämnen som påverkar livet i Östersjön