Tydliga målsättningar i Havsmiljödirektivet är att våra kommersiella fiskar, däribland torsken, ska ha livskraftiga bestånd med naturliga ålders- och storleksfördelningar samt att fiskarnas ekologiska funktioner i näringsväven skall vara bevarade.

Hur nås detta mål och hur är det förenligt med hur vi fiskar idag? På seminariet diskuteras torskens situation, olika fångstmetoder, möjliga framtida scenarier beroende på hur vi väljer att förvalta torsken samt hur faktorer som övergödning och klimatförändringar påverkar Östersjöns fisk och fiske.

Arrangörer: Östersjödagarna, Östersjöcentrum och Naturskyddsföreningen

Se webbsändningen


Läs mer om hållbart fiske på balticeye.org

"Oansvarigt med fortsatt fiske på västra torskbeståndet"
"Rödlistning av garnfångad torsk kan missgynna torskbestånden"
"Framtidens torskfiske kräver bättre balans mellan olika intressen"