Östersjötorskens låga produktivitet, orsakas av låg individuell fisktillväxt, men varför växer torsken allt sämre?

Det är ur såväl ekologisk som ur fiskarnas synvinkel problematiskt att de stora rovfiskarna blir allt färre i Östersjön. Samtidigt har det vetenskapliga samfundet svårigheter med att urskilja orsakerna. En del forskning argumenterar för att den nuvarande förvaltningsmodellen, som syftar till att maximera det uthålliga uttaget av biomassa från fiskbestånden (MSY), har misslyckats med att uppnå en robust populationsdynamik och stabila fångster.

Annan forskning pekar ut syrebristsituationen i Östersjön som huvudorsak. En bidragande orsak till den försämrade tillväxten anses också den spridning av torskparasiter som det ökande gråsälsbeståndet i södra Östersjön kan ha gett upphov till.

Vid seminariet diskuterar Östersjöcentrum denna specifika förvaltningsfråga: hur ska man förvalta naturresurser när kunskapsunderlaget är bristfälligt?

 

Medverkande

Henrik Svedäng, Stockholms universtets Östersjöcentrum
Anders Alm, Världsnaturfonden
Betty Malmberg, M
Emma Nohrén, ordförande, Miljömålsberedningen
Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gunvor G. Eriksson, statssekreterare, Miljödepartementet

 

Arrangör

Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna

 

Plats

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby

Läs om seminariet i Almedalsprogrammet

 

Livesändning

Kan du inte närvara? Se då webbsändningen från seminariet här ovan eller genom att klicka här.