Läs en sammanfattning av seminariet här

 

En ny rapport visar att den kumulativa påverkan från fritidsbåtar längs Sveriges kuster är större än vi tidigare trott samt att exploateringen för bryggor och marinor hela tiden ökar. Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat om hur fritidsbåtar och småskalig exploatering längs kusten påverkar havsmiljön. Därefter bjuder vi in till en paneldiskussion om vilka möjligheter det finns för att skapa ett hållbart båtliv, exempelvis genom en hållbar kustplanering och en grön marin infrastruktur. Vi tar upp lösningar i form av nya sätt att använda och förvara fritidsbåtar på och genom åtgärder för att hantera avgasutsläpp, muddermassor, buller och skadliga båtbottenfärger.

Arrangör:

Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Medverkande:

Per Moksnes, Forskare, Göteborgs universitet
Sofia Wikström, Forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Mattis Bergquist, Moderator, Gullers
Lina Peterson, Transportstyrelsen
Per Sundberg, Forskare, Vattenrådet för Bohuskusten / Göteborgs universitet

Plats

Fenomenalen science center, Skeppsbron 6, Almedalen

Läs om seminariet i Almedalsprogrammet