Orörda stränder fyller flera viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner.

De strandnära livsmiljöerna är avgörande för många vattenlevande organismer – de utgör fiskarnas ”barnkammare” och hyser en rad rödlistade arter. Oexploaterade ständer utgör en buffertzon som filtrerar vatten och minskar översvämningsrisken – viktiga samhällsekonomiska egenskaper inte minst i perspektivet av de pågående klimatförändringarna. Tillgång till orörda stränder med möjlighet till bad och friluftsliv är en demokratisk rättighet för alla medborgare och en viktig del av Allemansrätten.

Samtidigt finns starka intressen som vill bebygga de ofta attraktiva lägen som sparats på grund av det mångåriga skyddet. Att strandskyddet behöver ses över brukar framföras som en viktig åtgärd för glesbygdsutvecklingen. I seminariet diskuterar vi strandskyddets historiska roll, de värden och funktioner som strandskyddslagstiftningen skyddar och vad som kommer att hända med strandskyddet i framtiden.

 

Medverkande

Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Ordförande, Miljö- och jordbruksutskottet (C)
Elin Segerlind, riksdagsledamot, Ledamot, Miljö- och jordbruksutskottet (V)
Oscar Alarik, chefsjurist, Naturskyddsföreningen
Sofia Wikström, docent, Östersjöcentrum
Karin Lexén, generalsekreterare (moderator), Naturskyddsföreningen

 

Arrangör

Naturskyddsföreningen

 

Plats

Donners Brasserie, Donners plats 3, Visby

 

Läs om seminariet i Almedalskatalogen