Läs en sammanfattning av seminariet här

 

Under de senaste åren har försök med musselodlingar som miljöåtgärd prövats runt om i Östersjön. Resultaten har har inte gett en helt klar bild av om musselodlingar är en bra och effektiv åtgärd eller inte. Det pågår nu en debatt i forskarvärlden och ute i kommunerna om man bör satsa på musselodling som en viktig del i kampen mot övergödning eller inte.

Vi presenterar två olika perspektiv och slutsatser om musselodlingar som miljöåtgärd i Östersjön. Efter presentationen finns tid för att ställa frågor och diskutera.

 

Medverkande

Nils Hedberg, Forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Susanna Minnhagen, Projektledare, Kalmar kommun och Baltic Blue Growth

 

Arrangör

Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Plats

Briggen Tre Kronor, Visby hamn

 

Läs mer om seminariet i Almedalsprogrammet

Här sammanfattar deltagarna argumenten för och emot musselodling som övergödningsåtgärd