Uppstartsmöte för Baltic Sea Future. Foto: Steffo Dimfelt
Uppstartsmöte för Baltic Sea Future. Foto: Steffo Dimfelt
 

Ambassadörerna samlades i början av oktober på Älvsjö gård i södra Stockholm. Det var ett viktigt steg i planeringen för kongressen. Initiativtagare är Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav och evenemanget arrangeras av Stockholmsmässan.

Baltic Sea Future – Innovations, visions and leadership for a sustainable Baltic Sea region, 6-7 mars 2017

Samlar de goda krafterna

Östersjön mår dåligt. Östersjön måste räddas. Döda bottnar, plastskräp och miljögifter. Den som googlar ”Östersjön” och ”miljö” i dag får en ganska dyster bild av Östersjön. Men det finns också många goda krafter som arbetar för att lösa problemen, och en stor enighet på högsta politiska nivå om vad som behöver göras. Att Östersjön är frisk är en förutsättning för ekonomisk tillväxt för hela regionen. Baltic Sea Future arbetar utifrån FN:s Agenda 2030, och de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN tagit fram för att nå dit.

Kommunerna har en central roll

– Det finns många framgångsrika miljöinitiativ med samarbeten runt Östersjön både på EU- och NGO-nivå. Men de som ofta glöms bort i sammanhanget är kommunerna. Vi har en viktig roll om de stora besluten ska bli verklighet i vardagen, och det är helt centralt för att få ordning på Östersjön. Det finns en studie som visar att två tredjedelar av kommunerna är omedvetna om havets nuvarande status, eller har otillräckliga resurser för att åtgärda problemen. Därför väljer vi att göra borgmästarna och deras närmaste medarbetare till huvudpersoner under Baltic Sea Future, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Forskare och näringsliv ska bjudas in

Det är dock inte bara borgmästare och kommunala tjänstemän som är välkomna till Baltic Sea Future. Även forskare och näringslivsrepresentanter kommer att bjudas in till två dagar fyllda med inspirerande seminarier, workshops, nätverkande och kunskapsutbyten.

– Baltic Sea Future is a great platform for co-operation among the Baltic Sea countries. By gathering and focusing on cities we can share the knowledge and tools already available within municipalities, research and the business sector to move towards a sustainable Baltic Sea region. It also gives a great opportunity to cooperate on how to reach the Agenda2030 and the EUSBSR, säger Gints Jegermanis, Lettlands ambassadör.

Läs pressmeddelandet från Stockholmsmässan