Lunch-mingel vid Hållbara Havs seminarium 2016
Lunch-mingel vid Hållbara Havs seminarium 2016
 

Genom att ta avstamp i den globala havskonferensen som ägde rum den 5-6 juni i New York, och de mest aktuella frågorna vi på Östersjösidan har på agendan just nu, vill vi ägna årets seminarium åt att lära oss mer om hur och varför engagemanget för Östersjön sprider sig.

Dagen i korthet

Vi ägnar förmiddagen åt att uppdatera oss på det aktuella politiska läget och stämma  av den senaste forskningen. På eftermiddagen kommer vi att få lära oss hur engagemang fungerar ur ett vetenskapligt perspektiv. Därefter berättar några personer och organisationers hur de arbetar med att förvalta och sprida sitt eget engagemang.

Välkomna! 

SVT medverkar och spelar in seminariet. 
Anmälan är obligatorisk och antalet platser är begränsade.
Kontakta Christina Thimrén Andrews om du önskar delta men inte fått någon inbjudan.

PROGRAM

08:30-09:15 Registrering, mingel och kaffe. Vänligen inta din sittplats senast 09:15

09:30 Arrangörer hälsar välkomna
Gun Rudquist, Policychef, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Anders Mannesten, VD, Briggen Tre Kronor, Christina Rudén, Professor, Stockholms universitet och Styrelseledamot, Stiftelsen Hållbara Hav

09:40 Maria Wetterstrand – dagens moderator inleder

09:45 Vad gör Sverige efter FN:s havskonferens i New York?
Karolina Skog, Miljöminister

10:05 FN:s havskonferens – vad tog det civila samhället med sig från New York?
Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

10:30-11:00 Paus

11:00 Plast och andra förändringar i havet – vad kan vi göra åt det?
Marie Löf, Ekotoxikolog, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Emma Undeman, Miljökemist, Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum och
Maria Wetterstrand Moderator

11:35 Hur står det till med Östersjöns ekosystem och vad kan man göra?
Sofia Wikström, Marinekolog Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Gustaf Almqvist, Marinekolog Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum och
Maria Wetterstrand, Moderator

12:00 Lunch. Välkommen till bords och ombord på briggen Tre Kronors däck.

13:00 Maria Wetterstrand inleder eftermiddagen

13:10 Människans drivkrafter – vad säger forskningen om varför vi blir engagerade
Johan Vamstad, Docent Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

13:30 Unga politikers engagemang
Joar Forsell Ordförande Liberala Ungdomsförbundet, Hanna Lidström Språkrör Grön ungdom, Henrik Malmrot Ordförande Ung vänster, Magnus Ek Ordförande Centerpartiets Ungdomsförbund, Nike Örbrink Ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Gabriel Kroon Ordförande Ungsvenskarna Sverigedemokratisk ungdom, Filip Wiljander Ledamot Moderaternas Ungdomsförbund, Repr från SSU. Maria Wetterstrand moderator.

14:10 En person kan göra skillnad 
Vad driver en enskild person till att engagera sig i Agenda 2030?
Björn Fondén, Ungdomsdelegat på FN:s Our Oceans-konferens

14:25 Hur förenar man mer än 750 000 människor i ett engagemang mot skräp?
Sharon Emanuel, Projektledare, Stiftelsen Håll Sverige Rent

14:45 Företagens egna initiativ – vad funkar?
Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet

15:00-15:15 Avslutning