Paneldebatten under seminariet. Foto: Göran Andersson, Svealands kustvattenvårdsförbund
 

I år handlade seminariet om medierna och deras roll i vilka bilder av Östersjön som förmedlas till politiker och allmänhet.

En ny berättelse behövs

Från Stockholms universitet deltog Magnus Breitholtz från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Han introducerade dagens tema ”Östersjöns utmaningar och mediernas logik – Ny kunskap ställer krav på kommunikationen med allmänheten”.

Christoph Humborg från Östersjöcentrum berättade om jordbrukets påverkan på Östersjön och skissade upp ett nytt sätt att formulera ”berättelsen om övergödningen”.

– Det är viktigt att vi inte kommunicerar Östersjöns övergödningsproblem som en mörk och hopplös historia. Vi måste också berätta om de goda exemplen för att visa att vi faktiskt kan minska övergödningen och förbättra Östersjöns miljö, säger Christoph Humborg.

Övriga föredragshållare var Anna Kärrman från Örebro universitet som berättade om mikroplaster i Östersjön och Jens Olsson från SLU som pratade om hot och möjligheter för kustfisken.

Paneldebatt om medias roll

Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum, deltog i den avslutande paneldebatten tillsammans med vetenskapsjournalisterna Anna Schytt och
Susanna Baltscheffsky, Nina Cromnier som är generaldirektör på Kemikalieinspektionen samt riksdagsledamoten Emma Nohrén. Där diskuterades mediernas bevakning av Östersjöns miljöfrågor ur företrädarnas olika perspektiv.

– Jag önskar att miljöfrågorna granskades av media på samma sätt som andra politikområden. Problemen med övergödning, kemikalier och fiske är viktiga samhällsfrågor där det finns både nationella och internationella mål och överenskommelser, sade Tina Elfwing under debatten.

– Jag skulle mycket hellre se inträngande reportage som besvarar frågor av typen; varför nås inte målen, vem är ansvarig, vad görs, vad är Sveriges linje i internationella sammanhang, än det årliga uppslaget om säsongens algblomning.

Väl fungerande samarbete

Östersjöcentrum och forskare från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet har sedan flera år ett väl fungerande samarbete med Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm. Bland annat med planering av det årliga Östersjöseminariets innehåll.

Lyssna på reportage från seminariet

med bland annat Christoph Humborg Östersjöcentrum. För dåliga nyheter om Östersjön? Sveriges radio P4 3/9 2015

Se seminariet i sin helhet

Seminariet finns på SVT Play i tre delar. Länkar till dem finns här:

Del 1. Inledning, Introduktion av dagens tema - Östersjöns utmaningar och mediernas logik, Ny kunskap ställer krav på kommunikationen med allmänheten - med Magnus Breitholtz samt föredraget Mikroplaster i Östersjön - litet problem med stora konsekvenser? med Anna Kärrman.

Del 2. Jordbrukets påverkan på Östersjön - många källor kräver många lösningar med Christoph Humborg samt Kustfiskens hot och möjligheter - inte bara skarv med Jens Olsson

Del 3. Intervjuer på stan och  den avslutande paneldebatten

Kronprinsessan: Det ska vara lätt att göra rätt

Se intervjun på SVT Forum med Kronprinsessan som gjordes i anslutning till seminariet

John Chrispinsson går runt med kronprinsessan Victoria och Göran Lindstedt, vd för Hållbara hav, i utställningen "Ett rum och kök" och talar om vad människor kan göra i sin vardag för att skona Östersjön.