Här kan du läsa om hotade fiskar, gäddfabriker, Bottenhavets strömming och historisk Östersjötorsk. Dessutom artiklar om vem som äter vem, läget för kustfisken och trofiska kaskader.

Isabella Lövin har skrivit krönikan och tolv experter ger oss sin syn på framtiden när det gäller att skydda fisken i våra hav.

I numret medverkar bland annat Bertil Borg från Zoologiska institutionen och Joakim Hansen från Stockholms universitets Östersjöcentrum.