Nytt nummer ute nu

Temanummer om hav och klimat. Vad händer med haven och Östersjön i en varmare framtid? Och hur påverkas djuren av försurningen som blir följden av koldioxidutsläppen?

Åtta artiklar och en krönika som alla presenterar spännande och viktig havsforskning med klimat som gemensam nämnare.