LÄS HELA NUMRET!

 

Samarbete en ledstjärna

Med stor erfarenhet av global vattenresursförvaltning och med ett brinnande intresse för människans roll i miljön kliver Jakob Granit in på Havs- och vattenmyndigheten som ny generaldirektör. Kristina Viklund/redaktionen

Lättare att säga hur havet mår

Hur mår havet egentligen? Svaret på frågan är långt ifrån enkelt, men arbete pågår för att hitta ett enhetligt sätt att beskriva hur havet mår, och kunna påvisa effekter av störningar som är orsakade av oss människor. Mats Lindegarth och Annika Söderpalm, Waters programkoordinering, Havsmiljöinstitutet

Under ytan i Östersjön

När vi besöker Östersjöns stränder är det de grunda vegetationsklädda bottnarna vi först ser när vi kikar ner i vattnet. De finns där alldeles under ytan, förhållandevis lättåtkomligt. Men vad är det vi ser? Ellen Schagerström & Joakim Hansen, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Bottnarna avslöjar

För att se hur miljön har förändrats kan man studera bottensediment i sjöar och hav. Sedimentkärnor kan liknas vid ett miljöarkiv. Helena L. Filipsson och Wenxin Ning, Geologiska institutionen, Lunds universitet

Livet i havets djup

Vid botten på 459 meters djup i Östersjön är det mörkt och syrefritt. Här finns en mikrovärld som lever i ömsesidigt beroende. Sara Sjöling och Petter Thureborn, Miljövetenskap, Södertörns högskola

Sjöfartens påverkan

Sjöfarten i Östersjön och Västerhavet är mycket intensiv, och fartygens utsläpp till luft och vatten har negativa effekter på havsmiljön. Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet

Näringsläckage i Polen

Polen är det EU-land som har det största läckaget av näringsämnen från jordbruket. Utbildning av rådgivare som sedan kan ge råd till lantbrukarna i området är ett nödvändigt och ofta effektivt sätt att förbättra situationen. Barbro Ulén, Mark och miljö, SLU - Sveriges lanbruksuniversitet

Art i fokus: kustlabb

Den som vistas mycket i våra skärgårdar kan få uppleva en kustlabbs dramatiska piratattacker när den försöker röva byten från tärnor och måsar. Den är kustens fullfjädrade pirat! Anders Wirdheim, Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige