havet.nu presenterar nyheter, forskning och fakta om havsmiljön och uppdateras så gott som dagligen med nyheter, rapporter, avhandlingar, konferenser och annat relevant material. Sajten drivs idag gemensamt av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet.

– Forskning är alltid i fokus, men samverkan med det övriga marina samhället är grunden. Många organisationer har insett värdet av informationsspridningen, och bidrar med material. På så sätt hålls sajten aktuell och heltäckande, berättar Annika Tidlund, som är huvudredaktör och en av initiativtagarna till sajten.

I samhällets tjänst

Trots stora organisationsförändringar har resurser för att fortsätta att driva och vidareutveckla havet.nu lyckats bibehållas.

– De flesta organisationer fokuserar sin kommunikationsverksamhet på att förmedla information om egna projekt och resultat som de själva har uppnått, säger Tina Elfwing, som är föreståndare för Östersjöcentrum. Projektet havet.nu är ett framgångsrikt exempel på ett helt annat arbetssätt, nämligen att så brett som möjligt kommunicera vad som sker i forskar- och myndighetsvärlden när det gäller marina frågor.

Stora utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheterna för havet.nu är stora. Under de senaste åren har flera nya undersajter byggts upp. Den första av dessa havets barn var webbtidskriften Havsutsikt. Därefter följde sajten svealandskusten.se som presenterar miljöläget längs denna kuststräcka. Inom kort kommer också Livet i havet att lanseras, med information om arter och livsmiljöer i Östersjön. De drar alla nytta av all den information som redan finns samlad på havet.nu, och tipsar automatisk om vidare läsning.

– Men vi arbetar också fortlöpande med att utveckla själva grundsajten, havet.nu. säger Annika Tidlund. Det finns ett ständigt behov av denna typ av information i samhället, och dessutom är intresset bland allmänheten för havet och havsrelaterade frågor stort. Vår önskan är att alla svenska universitet med marin verksamhet i framtiden ska kunna och vilja delta i arbetet med havet.nu. Idag bevakar vi verksamheten vid andra universitet, men det skulle naturligtvis vara bra på många sätt om det fanns redaktörer på plats.