-

 - Havet.nu är den naturliga startpunkten för alla som vill veta mer om havet och havsmiljön, berättar Annika Tidlund, som är huvudredaktör och en av initiativtagarna till sajten. Här finns en unik sammanställning över det mesta som finns att veta om marina frågor. 

Från alla och för alla

Viktiga nyheter från alla möjliga olika källor samlas här; från universitet och myndigheter, från media och miljöorganisationer och från beslutsfattare och politiker. Du hittar presentationer av många sorters publikationer med marint fokus så väl som grundläggande information om havsmiljö och havsforskning, alltid tillsammans med relevanta länkar till andra viktiga informationskällor.

– De flesta organisationer fokuserar sin kommunikationsverksamhet på att förmedla information om egna projekt och resultat som de själva har uppnått, säger Tina Elfwing, som är föreståndare för Östersjöcentrum. Projektet havet.nu är ett framgångsrikt exempel på ett helt annat arbetssätt, nämligen att så brett som möjligt kommunicera vad som sker i forskar- och myndighetsvärlden när det gäller marina frågor.

Ökar stadigt

Redan under våren 2015 passerades den magiska gränsen 1 miljon besökare och idag har över var tionde person i Sverige någon gång varit inne på vår sida för att lära sig något om havet och dess invånare. En vanlig dag har havet.nu över tusen besök. Havet har också börjat twittra, @havetnu, och berättar där om viktiga saker; alltid ur havets eget perspektiv.

Havets egen redaktion

havet.nu drivs gemensamt av Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, och är en del av ett långsiktigt samarbete som utmynnat i en rad olika framgångsrika produkter med svensk havsforskning, miljöövervakning och havsmiljö som gemensam nämnare.

Idag består den gemensamma redaktionen av fem personer, varav tre varit med sedan starten 1995. Webbsajten havet.nu, tidskriften Havsutsikt, miljösajten Svealandskusten och den digitala fälthandboken Livet i havet är alla delar i ett koncept med målet att ge alla delar av samhället tillgång till den stora kunskapsbank som svensk marin forskning och miljöövervakning utgör.