Östersjön är ett av världens mest känsliga innanhav. Det är kraftigt övergött, har ett torskbestånd i kris och är förorenat av kemikalier och plast. Men allt är inte negativt, på övergödningssidan kan vi se en försiktig men tydlig återhämtning. Rätt politiska beslut kan alltså göra stor skillnad.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön Foto: Mona Wallin

Havet förbinder nio länder och har under historiens gång varit ett centralt nav för handel och utbyte. Blå tillväxt är på såväl EU:s som Östersjöländernas agendor och de marina näringarna utvecklas stadigt. Turism är den sektor av de marina näringarna som bidrar mest till BNP i Sverige. Detta kräver en god havsmiljö – för vem vill bada, segla eller fiska i ett hav med störande cyanobakterieblomningar och brist på matfisk? Ett hållbart brukat hav med rik biologisk mångfald är också en förutsättning för att blå näringar som fiske och vattenbruk ska kunna växa.

I dessa valtider är det viktigt att lyfta Östersjöfrågorna. Vad som behöver göras är väl känt. Men trots detta händer nästan ingenting. Nu behövs krafttag! Stockholms universitets Östersjöcentrum menar att följande åtgärder krävs under kommande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot en bättre havsmiljö.

Ladda ner och läs nu genom att klicka på länken nedan!

KONTAKT

Gun Rudquist
Policy chef, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08-16 45 24 gun.rudquist@su.se

Hanna Sjölund 
Omvärldsanalytiker, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08-16 31 27 hanna.sjolund@su.se