Detta noterades av många journalister som var med på provtagningen under sommaren. Fenomenet har nu både beskrivits och förklarats tack vare de omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marina experter från Stockholms universitet.

Forskning om framtiden

Att Svealand är ett centrum för kärnteknik konstateras i årets medlemsartikel där tre stora verksamheter presenteras. Från SKB kommer ytterligare två artiklar som visar att deras omfattande undersökningar gett både nya insikter om övergödning och en unik kunskap om Öregrundsgrepen, även mycket långt in i framtiden.

Björnöfjärden, Brunnsviken och ny farled

Arbetet med att återställa den övergödda Björnöfjärden på Värmdö är nästan färdigt, och vi får del av några viktiga slutsatser från projektledarna på BalticSea 2020. Samtidigt har Stockholms stad arbetat fram åtgärdsunderlag för bland annat Brunnsviken, och presenterar läget för denna historiskt omsjungna vik. Slutligen berättar Sjöfartsverket om sina planer på en ny farled från Landsort till Södertälje.

Om rapporten

Svealandskusten 2017 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Rapporten innehåller resultat från Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom artiklar från andra intressanta aktörer i regionen.