BalticAPP fokuserar på att identifiera långsiktiga strategier för att trygga tillförseln av marina ekosystemtjänster i framtiden, med hänsyn till olika samhälls- och klimatscenarier. Detta görs genom att använda dynamiska ekosystemmodeller i kombination med empiriska data som tillsammans länkar mänsklig påverkan, ekosystemfunktion och mänsklig nytta. Ett ytterligare fokus är att använda ”citizen science” i kombination med det senaste inom informationsteknologi till att samla nya data för värdering av kulturella ekosystemtjänster och nyttjande av dessa. BNIs roll är framförallt att bidra till förståelsen av hur ekosystemet förändras givet olika klimat- och samhällsutvecklingar, men skall också i samverkan med Baltic Stern sekretariatet medverka till disseminering av policy relevanta resultat.