Sauna and swim in the calm Askö Bay
Grunda vikar längs kusten har stor betydelse för både biologisk mångfald och många mänskliga aktiviteter.
 

Här har projektet Levande vikar en viktig roll, både i att ta fram, testa och utvärdera åtgärder, och i att beskriva effektivitet och kostnader vägt mot förväntade resultat. Erfarenheter och rekommendationer från projektet ska bidra till ökat arbete med att restaurera övergödda grunda vikar längs våra kuster.

Ekosystemens länkar mellan kust och utsjö utgör en utmaning. Vikarna är ju bara en del av helheten — Frågan är vad man kan åstadkomma för miljöförbättringar med lokala åtgärder på kort tid.

På jakt efter lämpliga vikar

Linda Kumblad från Östersjöcentrum leder projekt Levande Vikar. Foto: Gustaf Lilljesköld Sjöö

Under sommaren och hösten 2020 genomfördes ett stort antal inventeringeringar i grunda vikar längs Svealands kust.

 - Vi behöver hitta ett stort antal lämpliga vikar, berättar Linda Kumblad. Både sådana vikar där ett helt batteri av åtgärder kan genomföras under de kommande åren, och lika många vikar till som kan fungera som jämförelseobjekt. 

Vetenskaplig provtagning och uppföljning av åtgärderna kommer att genomföras regelbundet.

Flera forskargrupper deltar

Linda Kumblad och Emil Rydin vid Stockholms universitets Östersjöcentrum leder projektet. Men flera andra forskare och forskargrupper är med och planerar åtgärder utifrån sina specialkompetenser.

 - Det handlar bland annat om åtgärder för att minska övergödning och internbelastning, berättar Linda. Men också om att utvärdera effekter av båtrelaterade störningar och att undersöka vassens betydelse för att hålla vattnet klart. Där har Sofia Wikström och Joakim Hansen viktiga roller. Länsstyrelsen i Stockholm deltar också i arbetet med att få tillbaka stor rovfisk, bland annat genom att utvärdera effekten av fiskfredning. 

Viktig lokal förankring

Relationen till boende och andra som regelbundet vistas vid åtgärdsvikarna är mycket viktig. De måste vara positivt inställda och behöver få mycket information om vad man tänker göra och varför. 

Åtgärderna ska i så stor utsträckning som möjligt vara möjliga för fastighetsägare, samfälligheter, båtklubbar och kommuner att genomföra även på egen hand, och i helt andra vikar.

 - Projektet Levande vikar vill visa att det går att återfå god vattenkvalitet och ett rikt växt- och djurliv i en vik. Målet är att identifiera åtgärder som inte behöver kosta mycket eller vara svåra att genomföra men som ändå bidrar till en bättre miljö i din favoritvik, avslutar Linda Kumblad.