-En ändamålsenlig förvaltning av fiskbestånden är bra för hela vattenmiljön,  säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Stockholm.

Ett av delmomenten i ReFisk ska därför utvärdera fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård där Länsstyrelsen undersöker fredningsområdens effekt på hela fisksamhället. Forskningsprojektet Planfish vid Stockholms universitet har utökat undersökningen till att även omfatta övriga delar av ekosystemet och är huvudansvariga för att utforma fältinsamling, analyser och utvärderingar inom ramen för ReFisk.

Universitetets provtagningar i maj 2017 hålls under ledning av Johan Eklöf vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och från Östersjöcentrum deltar Joakim Hansen och Sofia Wikström.

Läs mer om de övriga undersökningarna inom ReFisk.

Foto: Joakim Hansen, Östersjöcentrum
Foto: Joakim Hansen, Östersjöcentrum