PlantFish

PlantFish – om rovfisk och växter

Ett gäddyngel gömmer sig i ålgräset. Foto: Ulf Bergström

Kustzonsförvaltare världen runt brottas med både kollapsade bestånd av kustnära rovfiskar, och förluster av den bottenvegetation som utgör livsmiljön för fisk och smådjur. Inom projektet PlantFish har man grundligt undersökt rovfiskens och bottenvegetationens roll i en stor mängd grunda Östersjövikar.

Storspigg (Gasterosteus aculeatus) Foto: Joakim Hansen/Azote

Spiggen tar över

Storspiggen har successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Den orsakar lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slås ut och fintrådiga alger tar över.

Den övergödda Byviken, foto: Göran Sundblad

Starkare tillsammans

Att behålla en hög täthet av akvatiska växter i grunda vikar kan motverka negativa effekter av övergödning och minskning av antalet rovfiskar. Växterna hjälper varandra att klara av olika störningar.

Ankare på botten i en grund vik. Foto: Joakim Hansen

Båtliv försämrar livsmiljön för fisk

Småbåtshamnar påverkar kustvegetation som är viktig för fisk. Det visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i en stor studie.

Abborryngel i vattnet

Från romkorn till abborre

På våren lägger abborrhonor sin rom på fleråriga vattenväxter och alger i grunda vikar. Se filmen där Didrik och Joakim snorklar för att leta efter rommen som liknar dasspapper under vattnet.

Provtagning av vegetation i en grund vik. Foto: Joakim Hansen

Om projektet PlantFish

PlantFish är ett stort forskningsprojekt som undersöker hur vegetationen och rovfiskarna hänger ihop. Fokus är på ekosystemet i grunda vikar i Östersjön.

Fakta PlantFish

PlantFish har undersökt betydelsen av kopplingar mellan bottenvegetation och rovfisk för naturvärden och ekosystemtjänster i Östersjöns kustområden.

PlantFish är ett samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet (Institutionen för Ekologi, miljö och botanik samt Östersjöcentrum), Sveriges lantbruksuniversitet (institutionen för akvatiska resurser), Universitetet i Groningen, och AquaBiota. Projektet finansierades av FORMAS och pågick 2014-2018. Forskningssamarbetet forsätter med ett projekt kallat Spiggvågen.

Läs mer om projektet, forskarna och resultaten

Följ projektet

Om projektet i media