Våtmarksrestaurering

Förbättra rovfiskbeståndet i ytterskärgården

Våtmarksrestaurering i havsvik på Askö

Rovfisken är mycket viktig för kustens ekosystem och näringsväv. I ett forskningsprojekt vid Östersjöcentrum genomför och utvärderar vi åtgärder i kustzonen i syfte att förbättra lekområden för fisk, i första hand abborre och gädda. Dessa två kustfiskarter är av stor ekologisk och ekonomisk betydelse. Dessutom kan åtgärder som förstärker rekrytering av dessa arter också bidra till att motverka övergödning i kustzonen. Arbetet sker på Askö i Trosa skärgård.

Vy över var den nya våtmarken ska ligga på Askö

Våtmarken på gång

Efter en del dröjsmål och diskussioner har länsstyrelsen givit dispens för att genomföra fiskevårdande åtgärder inom Askö naturreservat. Diken har grävts under sommaren och våtmarken börjar ta form.

Våtmarksrestaurering på Askö med Johan Wenngren

Rovfisk ger friska vikar

Det finns mycket som tyder på att rovfiskarna har stor betydelse för att få välmående kustområden utan alltför mycket fintrådiga alger. Genom att återskapa våtmarker gynnas kustfisk som använder dessa områden som lek- och uppväxtområden.

Havets komplexitet kräver kunskap om de processer som sker i havet

Värdefulla samarbeten

Våtmarksprojektet på Askö medför flera extra finesser. Dels ett samarbete med forskningsprojektet Plant-Fish vilket gynnar båda projekten, och dels kommer marinbiologistudenterna att årligen följa effekterna i ett konkret utbildningsmoment.

Marinbiology course 2017

Hur många kalorier förbrukar Östersjön?

Varje år tillbringar grundkursen i marinbiologi över en månad i fält för att studera det marina livet vid Sveriges väst- och ostkust. I skrivande stund har kursdeltagarna just kommit hem från tio dagar på Askö, ca 10 mil söder om Stockholm.

Kontakt

Projektet drivs sedan 2016 av Lena Kautsky och Joakim Hansen vid Östersjöcentrum tillsammans med Johan Wenngren, arrendator och tillsynsman för Askö naturreservat.

  • Kontakt vid Östersjöcentrum
    Joakim Hansen, joakim.hansen@su.se

Finansiering

Forskningsprojektet finansieras av Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning.

Våtmarker - fungerar de?

Restaurerade våtmarker är ett sätt att hjälpa rovfiskar som abborre och gädda att återhämta sig. Nära hundra våtmarker har därför återskapats längs Östersjökusten. I en rapport från Östersjöcentrum utvärderar forskare hur väl dessa åtgärder har fungerat.

Läs rapporten Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten, Rapport 1/2020.

Se filmen Ger våtmarker mer fisk vid kusten? (5 min).

Läs mer om grunda vikar

Mer om grunda vikar och varför de behöver värnas. En sida med fakta och länkar till korta filmer, artiklar och aktuella forskningsprojekt. Från webbplatsen svealandskusten.se