BalticSea2020 har alltid identifierat fisket som en av de viktigaste frågorna för Östersjöns miljö. Nu publiceras deras vision för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske. 

Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum

Rapporten beskriver hur dagens fiske inte bidrar till samhällsekonomin som en del idag hävdar att den gör. Istället behövs en övergång till ett småskaligt fiske vilket skulle gynna samhället mycket mer. 

Bra genomgång av läget

Rapporten börjar med kapitlet; Östersjöns fiskekris som författats av Christoph Humborg och Henrik Svedäng från Östersjöcentrum. De går igenom det kritiska läget för fiskbestånden med lärorik information om allt från övergödningens effekt på olika fiskpopulationer till fisket och förvaltningen genom tiderna. 

- Övergödningen påverkar förstås även fiskpopulationer, säger Christoph Humborg. Exempelvis kan vi se en förskjutning från rovfiskar som abborre och gädda till exempelvis spigg i vikar där fintrådiga alger ökar. Och syreproblemen i Östersjöns djupare delar skapar problem för torskens reproduktion. 

Fisket och förvaltningen i Sverige  

Historiskt sett har fisket haft en ganska begränsad omfattaning i Östersjön. Till skillnad från i Nordsjön förblev fisket i Östersjön länge outvecklat. 

Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum  

- Fisket på kommersiellt viktiga arter som torsk, sill och skarpsill ökade dock enormt mellan cirka 1950-1980, säger Henrik Svedäng. Under 1990-talen ökade överfisket ytterligare även om förvaltningen också införde motåtgärder, framförallt i form av tekniska regleringar. 

Kapitlet avslutas med att en förklaring till att man fortfarande misslyckas med att minska fisketrycket är att beslut kring kvoter måste balanseras mot "rådande socioekonomiska faktorer".

Det fungerar som en bra övergång till resten av rapporten som tar upp allt från trålningens negativa effekter, bra exempel på återuppbyggda bestånd till fiskets värde och potential.  

Visionen har redan fått spridning

Tre av författarna; Stefan Fölster, nationalekonom, Per Larsson, professor i marinekologi, och Conrad Stralka, verksamhetschef Balticsea 2020, publicerade en debattartikel som baseras på rapporten i Dagens Nyheter. ”Vinst för samhället att stoppa storskaliga Östersjöfisket” 

Läs hela rapporten "En vision för Östersjöns fiske"