Vid Stockholms universitet finns några av forskarna och experterna som är ute och undersöker havet. De återkommer varje år till olika provtagningsplatser längs Sveriges kust. Undersökningarna kan sedan ligga till grund för forskning och analyser av Östersjöns tillstånd. I en kort film går vi igenom hur övervakningen av vegetationsklädda bottnar fungerar, läget just nu och vad som behövs framöver.

- Det vi är intresserade av är att få ett mått på hur miljön mår, berättar Hans Kautsky forskare på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Då använder vi oss av två kriterier; dels tittar vi på artsammansättningen av växter och djur och dels undersöker vi vegetationens djuputbredning.

Syftet med de nationella miljöövervakningsprogrammen är att beskriva, dokumentera och upptäcka effekter av exempelvis övergödningen och föroreningar eller omvärldsfaktorer såsom förändrat klimat och salthalt.