Film från årets provtagning för Svealands kustvattenvårdsförbund. Övervakningen utförs av experter vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Se reportage och nyhet hos SVT 24 juli: Syrefattigt vatten från Östersjön sprider sig in i skärgården