Det var glädjande stort intresse för sommarens provtagningar av vattenkvaliteten längs Svealands kust. Lokalpressen hängde med på första rundan i juli, och vid den andra rundan i augusti deltog de stora morgontidningarna DN och SvD, liksom Ny Teknik. Ett TT-inslag lästes upp i Morgonekot och publicerades sedan i stor mängd tidningar.

Många platser att välja på

Journalisterna gick ombord på provtagningsbåten R/V Andrea vid lämplig brygga i exempelvis Oxelösund, Lidingö, Vaxholm eller Öregrund, och fick följa med ut till någon av de närmare 200 platserna som undersökts årligen sedan 2001. Provtagningsprogrammet är unikt i Sverige och ger ett utmärkt underlag för att följa resultaten av de åtgärder som genomförs för att minska övergödningen av vår vackra kust.

Samarbete som gett resultat

Provtagningsprogrammet drivs och finansieras av Svealands Kustvattenvårdsförbund, som samlar tjugotvå kommuner, kustkommuner, företag, län och andra vattenpåverkande verksamheter i Svealand. Det är just detta samarbete som har gjort det omfattande mätprojektet möjligt. Själva mätningarna och analysen görs av forskare vid Stockholms universitet.

Väl använda resultat

Resultat presenteras för varje provtagningspunkt.
Resultat presenteras för varje provtagningspunkt.

Resultaten från de årliga provtagningarna används av vattenvårdande myndigheter och kommuner liksom i den viktiga statusklassningen för EU:s vattendirektiv.

Årligen produceras också en populärvetenskaplig rapport om miljötillståndet längs Svealands kust, där resultat och analyser från dessa provtagningar utgör en mycket viktig del.

Dessutom presenteras alla resultat för varje fjärd på webben i ett format som är högst begripligt även för en lekman.