Policyverksamhet - Farliga ämnen

Baltic Eye

Policyverksamhet - Farliga ämnen

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik är nödvändigt för att ge kommande generationer möjligheten att njuta av ett friskt och levande hav.

Den vetenskapliga kunskapsbanken om den känsliga och unika marina miljön är mycket omfattande och fylls ständigt på med nya och viktiga rön. Tyvärr når bara en bråkdel av kunskapen fram till samhällets beslutsfattande instanser. Detta beror bland annat på att vetenskapen och politiken inte talar samma språk.

För en beslutsfattare blir vetenskapen användbar först när man snabbt förstår resultatet och hur det relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer.

Klyftan mellan vetenskap och politik är ett stort samhällsproblem för Östersjöregionen. Om kommande generationer ska kunna leva i ett välmående samhälle, och samtidigt njuta av ett friskt och levande hav, måste klyftan mellan vetenskap och beslutsfattande överbryggas.

Därför finns Baltic Eye.

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:

Marin forskning vid universitetet

Östersjöcentrum samlar forskning

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Inom Östersjöforskningen, särskilt ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning är universitetet ledande. Men även när det gäller annan forskning är universitetet framstående, såsom forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polarområdena.

Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande marina verksamhet.

Institutioner där det bedrivs forskning om havet:

Marin forskning utgör en del av universitetes ledande forskningsområde:
Klimat, hav och miljö.

Forskare: Miljögifter

Våra nyheter om miljögifter