Tvärvetenskaplig Östersjöforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Tvärvetenskaplig Östersjöforskning
Jerker Lokrantz/Azote

Strategiska marina forskningsområden

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.

Stor satsning på Östersjöforskning

Stockholms universitet inrättar under 2018 ett nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk för Östersjöforskning. Ett tio-tal nya forskningstjänster ska stärka forskningen ute på institutionerna, och tillsammans förväntas forskarna bilda i ett marint forskarkollegium vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Denna uppbyggnad är en fortsättning på regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) där BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 var en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

Strategisk Östersjöforskning vid Stockholms universitet

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.