Digitalt utbildningsmaterial

Digitalt material för utbildning om havet

Digitalt material om Östersjön

Är du lärare? Går du i skolan? Vill du veta hur det står till med havet? Här nedanför har vi samlat våra bästa filmer och texter om Östersjön. Vi har valt att dela upp materialet i temaområden men allt hänger förstås ihop i havets ekosystem. All fakta baseras på forskning. 

Eftersom mycket av det som sker under havsytan inte syns kan det vara krångligt att förklara och förstå. Vi vill gärna bidra till att öka kunskapen, tipsa om hur människor kan bidra och berätta vad som görs (och fungerar!) för att hjälpa havet. 

Vi hoppas informationen är lärorik och kan passa i undervisning, projektarbeten och fortbildning på olika nivåer.

Hör gärna av dig med tips eller förslag till: ostersjocentrum@su.se.  

Foto: Tomas Järnetun/Azote

ÖVERGÖDNING

Eftersom du är inne och läser på vår hemsida så har du formodligen hört ordet övergödning någon gång? Det brukar folk prata ganska mycket om när det gäller just Östersjön. Det innebär i korthet att havet får ta emot mer näringsämnen än det kan ta hand om. Det kan leda till att en del växter och alger växer for mycket och för snabbt. På sikt kan det också öka risken för döda bottnar, det vill säga områden som saknar liv och syre. Här är några länkar till bra material om övergödning: 

 1. Näringstillförseln till Östersjön (populärvetenskaplig rapport, 24 sidor.)
 2. Övergödningens påverkan på vattenväxter (film: 1,40 min.) 
 3. Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer (film: 3,10 min.)
 4. Framtidens Östersjön – hopp eller flopp? (filmat seminarium: 30 min)
 5. Östersjöns sediment: biodiversitet, ekologisk funktion och förvaltning (filmat föredrag med expertforskare: 1h 40 min) 
 6. Texter om övergödning på sajten havet.nu 
Torsk Foto: Tony Holm/Azote

FISKEN OCH FISKET

Hur står det till med fisken i Östersjön då? Som i alla andra havsområden så har man fiskat väldigt mycket. Men man vet också om att fisken är viktig, både som mat för oss människor och som en del av ekosystemet. I haven har många av de stora rovfiskarna, alltså fiskar som äter annan fisk, blivit färre. Det måste man åtgärda och alla länder kring Östersjön försöker hela tiden komma överens om hur. Därför handlar nedanstående länkar mycket om det som kallas förvaltning, med det menas hur man ska ta hand om havets fisk: 

 1. Historien om Östersjötorsken. (Rapport: 20 sidor.)
 2. Ett smartare mål för fiskeförvaltning – MSY och MEY (Film: 17 min.)
 3. Från romkorn till abborre (Film: 3 min.)
 4. Kustfiskbeståndens utveckling (filmat expertföredrag: 18 min)
 5. Rovfiskens betydelse för födovävar, vegetation och naturvärden (filmat expertföredrag: 23 min)
 6. Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”? (Filmat seminarium med expeter: 45 min.)
Science under the ice 1. Photo: Patrick Degerman

KLIMAT

Klimatförändringarna påverkar hela planeten, och havet också förstås. Genom att stabilisera jordens klimat och ta upp kol ur atmosfären påverkar havet faktiskt också hur klimatet på land ser ut. Men vad händer med fiskar, djur och alger om havsvattnet blir varmare? Vad betyder det där med försurning? Hur hänger friska hav ihop med ett stabilt klimat, och vad kan vi männsikor göra? Här är några länkar till bra material om klimat och Östersjön:

 1. Klimateffekter i Östersjön (Filmat populärvetenskapligt seminarie med experter: 45 min) 
 2. Havsförsurningen kommer ikapp i Östersjön (Film: 1,5 min.)
 3. Östersjön och klimatet (spellista med 18 filmade föreläsningar)
Kemikalier vid Östersjön

MILJÖGIFTER

Tyvärr sprids mycket av de kemikalier vi människor producerar och använder till naturen. I slutändan hamnar mycket av ämnena i havet där de kan skada djur och växter. Vissa gifter har man följt och studerat länge. Andra är mer okända och då saknas kunskap om dem och hur de påverkar livet under ytan. Här är några länkar till bra material om miljögifter och farliga ämen i Östersjön: 

 1. Miljögifter i Östersjön (populärvetenskaplig rapport: 28 sidor.)
 2. Gifter i vardagen (film: 1,28 min.)
 3. Farliga ämnen och cocktaileffekten (filmat seminarium med experter: 45 min.)
 4. Frisläpps några miljögifter vid trålning? (film: 1:12 min.)
 5. Kemikalier i varor - går det att bedöma flödet till Östersjön? (filmat seminarie med experter: 45 min)
 6. Texter om miljögifter på sajten havet.nu
 7. Basfakta med allt du behöver veta om farliga ämnen i Östersjön (interaktiv webbsida) 
Kransalger. Foto Joakim Hansen

BIOLOGISK MÅNGFALD

Tror du att Östersjön är död? Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mängd arter! Här finns klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med leriga bottnar och vattenväxter. Många områden är viktiga när exempelvis fiskyngel är små, som barnkammare kan man säga. Det är också i dessa miljöer som vi människor gillar att hänga. Hur kombinerar man naturens behov med mänsklig närvaro? Här är några länkar till bra material om det vi kallar livsmiljöer i havet och om arbetet för att skydda havets biologiska mångfald: 

 1. Östersjöns undervattensdjungler (Film: 1,25 min)

 2. Båttrafikens påverkan på Östersjöns undervattensängar. (Film: 2,38 min)

 3. Natedjunglernas hemligheter. (Film: 4,17 min)

 4. Kustförvaltningskonferens (serie av filmade föredrag med experter)

 5. Från romkorn till abborre. (Film: 3 min).

 6. Basfakta med allt du behöver veta om livsmiljöer i Östersjön (interaktiv webbsida) 

Ocean literacy och havsmedvetenhet för havets skull

Runt om i världen satsas det mycket på att skydda havsmiljön. Eftersom det är lättare att värna och ta hand om något man har kunskap om för så behöver vi människor veta hur vi påverkar havet och hur havet påverkar oss. Därför satsar FN på att öka havsmedvetenheten, eller ocean literacy som det kallas på engelska. 

Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, istället för att på grund av okunskap eventuellt agera i motsatt riktning.

Hav och marina resurser, mål 14. globala mål för hållbar utveckling

Globala hållbarhetsmål och skolans läroplan

Att öka kunskapen om havet och se till att vi blir fler som arbetar med havsmiljöfrågor är ett sätt att bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Flera av de 17 målen som satts upp berör havet men mål 14 heter just; hav och marina resurser. I det ingår bland annat att jobba för att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. 

I skolans läroplan finns liknande texter och därmed en vilja att bidra till de globala målen. Man ska exempelvis lära sig hur 'samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling'. I gymnasiets läroplan står det också att det ska finnas ett 'miljöperspektiv' i undervisningen. Elever ska lära sig hur de kan hindra skadlig miljöpåverkan och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor.

Eftersom havet täcker 70% av jordens yta borde studier om havsmiljön utgöra ungefär lika stor del av undervisningen inom hållbarhet och då Sverige har en av de längsta kuststräckorna längs Östersjön kan mer kunskap om just vårt innanhav göra störst skillnad!  

Läs mer: 

LIVET I HAVET: SAJTEN & APPEN

LIvet i havet