Hållbar utveckling

Forskning_030.jpg

Resiliens och hållbar utveckling

I det globaliserade samhället är människa och miljö tätt sammanflätade i socialekologiska system. Dessa system och deras resiliens, det vill säga hur väl de hanterar störningar, är fokusområdet för forskning och studier i miljö och hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Center. Stockholm Resilience Center är samarbete mellan Stockholms universitet och Beijer Institute of Ecological Economics. Utöver forskning och doktorandstudier ges här ett masterprogram i hållbar utveckling och fristående kurser inom ämnet. 

Läs mer om masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, 120 hp

 

Fristående kurser vid Stockholm Resilience Center:

Världens eko, orienteringskurs, grundnivå, 7.5 hp

Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling, avancerad nivå, 7.5 hp Ges under VT 2020, sista anmälan 15 oktober

Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt, avancerad nivå, 15 hp

Systemteori och resilienstänkande, avancerad nivå, 15 hp

Urbana social-ekologiska system, avancerad nivå, 15 hp Ges under VT 2020, sista anmälan 15 oktober

Kontakt

Utbildningskoordinator
Cornelia Ludwig
cornelia.ludwig@su.se
08-674 77 17

Programansvarig
Miriam Huitric
miriam.huitric@su.se
08-674 7073

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.

Sök marina kurser

Till utbildningskatalogen
Folder om marina utbildningar

Folder om marina utbildningar

Nu har vi samlat information om hur du kan läsa program eller kurser om havet vid Stockholms universitet i en smidig folder. Kontakta oss om du vill ha tryckta exemplar eller ladda ned en PDF.