Marina miljövetenskaper

Kemibild

Marin miljövetenskap

Vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi - ACES samlas forskare från olika naturvetenskapliga discipliner för att studera miljöfenomen med målet att bidra till ett hållbart samhälle. Fem områden är i fokus: kemiska miljöföroreningar, atmosfäriska aerosoler, kol och näringsämnens biokemiska cykler, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Här erbjuds kandidatprogram i miljövetenskap med inriktningar mot biologi, kemi, eller geovetenskap. På masternivå kan du fokusera dina miljövetenskapsstudier mot biologi, ekotoxikologi, kemi/miljökemi, geovetenskap eller atmosfärsvetenskap. 

Läs mer om kandidatprogrammet i miljövetenskap, 180 hp

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi, 120 hp

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat, 120 hp

Läs mer om masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 120 hp

Kontakt

Studievägledare
Frida Edberg
studeranu@aces.su.se
08-674 72 62

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.

Sök marina kurser

Till utbildningskatalogen
Folder om marina utbildningar

Folder om marina utbildningar

Nu har vi samlat information om hur du kan läsa program eller kurser om havet vid Stockholms universitet i en smidig folder. Kontakta oss om du vill ha tryckta exemplar eller ladda ned en PDF.