Från rookie till proffs

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning i världsklass, vilket betyder att föreläsningar, fältmoment och labbar på universitetets kurser ges av forskare som är experter på sitt ämne! Du kan studera exempelvis marinbiologi, havets geologi, geovetenskap och kemi, eller oceanografi genom att gå ett kandidat- eller masterprogram. Det går också att läsa fristående kurser och sätta ihop en egen examen. På flera institutioner erbjuds tvärvetenskapliga utbildningar. Efter en masterexamen finns möjlighet att forska vidare om havet.

Grundnivå

Oftast läser man först en grundutbildning som tar tre år där både obligatoriska och valbara kurser ingår, och sedan kan man exempelvis ta ut en kandidatexamen med inriktning marin biologi. Tre års högskolestudier motsvarar numera 180 högskolepoäng. Av dessa ska minst häften vara kurser i biologi, varav två måste vara fördjupningskurser i just marin biologi. För att få ta ut en examen krävs det även att man gör ett självständigt arbete på 15 hp som har en marin anknytning. Läs mer om studier på grundnivå

Avancerad nivå

Om man vill fördjupa sig ännu mer inom området behöver man läsa en masterutbildning som tar ytterligare två år, det vill säga 120 hp. Inom masterprogrammen finns det stora möjligheter att göra längre fältstudier i utlandet. En masterutbilndning kan man utforma på egen hand och därmed plocka ihop de påbyggnadskurser som man är intresserad av. Det går också att ansöka till ett redan färdigt masterprogram. Obligatoriskt i båda fallen är ett längre examensarbete på 30-60 hp som ofta inkluderar experiment och fältstudier. Kurser på den här nivån är nästan alltid på engelska och det är vanligt med studenter från hela världens på dessa utbildningar. Läs mer om studier på avancerad nivå

Forska

För den som vill fortsätta med forskning efter en masterutbildning behövs det att man blir antagen som doktorand på någon institution. Där får man doktorera i fyra år och tillslut blir man fil.dr. (filosofie doktor) i något marint ämne. Läs mer om utbildning på forskarnivå

Marin forskning vid SU