Ett samtal med Gudrun Persson, rysk säkerhets- och utrikespolitik, historikern Magnus Petersson och Tina Elfwing vid Östersjöcentrum. Moderator: Gabriella Ahlström.

Möjligheter, sårbarhet och konflikt

På 100-årsdagen för Ryska revolutionen bjuder vi på ett öppet samtal med fokus på Östersjön betydelse ur ett ryskt perspektiv, Östersjön som ett möjligheternas hav, men också ett sårbarhetens, konflikternas och spänningarnas hav, både i nutid och historiskt.

Vad vill Putin?

Hur kan man beskriva Rysslands långsiktiga politiska mål? Vilka faktorer formar den förda politiken och Putins världsbild? Vad vill Putin? Under många år var det svenska intresset för Ryssland relativt svalt - har vi missat viktiga signaler från Putin, eller inte tagit dem på tillräckligt stort allvar? Om det är så - vilka har konsekvenserna blivit? 

Vad säger NATO-debatten?

Vi pratar om hur de ökade spänningarna påverkar samhälle och säkerhet och analyserar diskussionen om ett svenskt NATO-medlemsskap. Vilka fördelar och nackdelar finns? Vad innebär det om Sverige går med och vilka är konsekvenserna av att vi fortsätter att stå utanför? På vilket sätt bör vi förbereda oss i Sverige, militärt och civilt? När det gäller civil beredskap, vilka insatser bör vi koncentrera oss på?

Hur påverkas miljön?

Och sist men inte minst, vad händer med det viktiga miljöarbetet i Östersjön med rådande spänningar? Hur har det säkerhetspolitiska läget påverkar mijörforskningens villkor och det internationella samarbetet? Hur pass prioriterade är miljöfrågorna i den ryska politiken? Hur drabbar det Östersjön? och Har Sverige och andra länder några möjligheter att påverka?

Medverkande:

Gudrun Persson, forskare med fokus på rysk säkerhets- och utrikespolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och docent vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Gudrun Perssons forskning om rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik på FOI.

"Jag kommer att belysa det aktuella säkerhetsläget i Östersjöområdet, i ljuset av de militära övningar som pågått under 2017. Varför har säkerhetsläget skärpts i Östersjöområdet? Min vinkel i samtalet är den ryska synen på Östersjöområdet över tid.

Magnus Petersson, historiker, knuten till Stockholms universitet, Institutt for forsvarsstudier (IFS) och Oslo universitet. Läs mer om Magnus Peterssons forskning på IFS.

"Som expert på försvarsfrågor kommer jag att prata om hur vi kan försvara oss mot nya och gamla hot i Östersjöområdet; vad kan Sverige göra, vad kan Norden göra, vad kan EU och NATO göra?"

Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum.

"Min ingång i samtalet kommer att vara miljöforskningens villkor i dagens skärpta säkerhetspolitiska läge i Östersjöområdet. Vilka konsekvenser får det när viktig forskning försvåras? Jag kommer också att prata om det internationella samarbete som pågår för att vända utvecklingen."

Om Östersjöcentrum:

Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid Stockholms universitet. Östersjöcentrum har även infrastruktur för forskning och utbildning, såsom fartyg och fältstationen Askölaboratoriet. Läs mer om Östersjöcentrum.

Lär dig mer om Ryssland

Här hittar du utbildningar i rysk historia, samhällsliv, kultur- och idéhistoria, språk m.m. på Stockholms universitet.