Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Emelie Hedvig Westberg BernemyrAdjunkt

Om mig

Adjunkt

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag är Licentiat i Förskoledidaktik och Adjunkt på Förskollärarprogrammet sedan 2015. 

Undervisning

Jag arbetar för närvarande i följande kurser: 

Termin 2:

 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU II
 • Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik 

Termin 4:

 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV

Termin 6

 • Lek i förskolan – möten och meningsskapande 
 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU V 
 • Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete 

Termin 7:

 • Självständigt arbete 

Jag har tidigare undervisat i följande kurser: 

 • Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer (termin 1)
 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I (termin 1)
 • Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori (termin 2)
 • Verksamhetsförlagd utbildning, VFU III (termin 3)

Min erfarenhet inom förskolans verksamhet:

2003-2009 arbetade jag till och från som barnskötare på olika förskolor, med extra ansvar för barn i åldern 3-4år. 

2009 tog jag förskollärarexamen och därefter arbetade jag i rollen som förskollärare i barngrupp 2009-2013, med extra ansvar för barn i åldern 1-2år och 4-6år. 

2010-2013 var jag utöver min förskollärartjänst även till viss del ansvarig för pedagogiskt nätverk för utbildade förskollärare inom kommunen, men även till viss del ansvarig för det interna pedagogiska nätverket för all verksam pedagogisk personal inom den egna förskoleenheten. 

2013-2015 arbetade jag 20% som pedagogisk utvecklare för 5 förskolor i en förskoleenhet parallellt med 80% studier inom förskoleforskning.

Min erfarenhet inom barn- och ungdom:

Scoutassisent för barn i åldern 7-9 år under 1år.

Ledsagare för barn och ungdom i åldern 8-12år inom familjecentraler samt barnskötare på helg-gruppboende för barn i åldern 7-12år.

Bedriver för närvarande friidrottsträning för 7-åringar ihop med andra föräldrar. 

Relevanta studier:

2005-2009 Förskollärarutbildning med inriktning utforskandets pedagogik - dialog Reggio Emilia

Under 2003-2009 studerade jag Litteratur och drama under 1år på Södertörns högskola, spanska under 3 mån i Madrid och Pedagogik, Sociologi och Psykologi 6 mån vid Otago University på Nya Zeeland.

År 2010 studerade jag utforskandets pedagogik, inom min förskollärartjänst, 2 veckor vid Malaguzzi centret i Reggio Emilia.

2,5 års Licentitatstudier, forskarskola för förskollärare, inom förskoledidaktik vid BUV. 

En veckas studier utforskandets pedagogik vid Malaguzzi centret i Reggio Emilia, genom Forskarskola för förskollärare vid BUV.

UL1 (universitetsutbildning för verksamma universitetslärare) vid Stockholms universitet är en pågående utbildning som jag studerar vid sidan av tjänsten.  

Genomgått SISU:s utbildning Friidrott på hemmaplan 7-10 år samt SISUs Introduktionsutbildning för tränare

Föreläsa: 

Jag är van att undervisa, handleda och föreläsa inom de områden som jag utbildar, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Jag är van att undervisa, handleda och föreläsa utifrån min egen erfarenhet av att arbete i barngrupp och att leda kollegor, samt utifrån andras erfarenheter.

Att undervisa, handleda och föreläsa möjliggör att sammanfläta teori och praktik, vilket är lite av min specialitet!

Inom universitetsutbildning har jag föreläst på konferenserna NFPF,  Förskoleakademien, Sommarsymposiet och Höstsymposiet.

Forskning

År 2015 licputerade jag inom ämnet Förskoledidaktik, mitt forskningsfokus var yngre förskolebarns intra-aktiva möte med ljud med utgångspunkt i teorin agentisk realism.

Syftet med studien var att undersöka vad som sker, och hur det sker, när 1-2åringar möter specifika material och rum i en förskola.

Diskussionen i studien fokuserar vilka förskoledidaktiska konsekvenser studiens resultat kan innebära för förskolans utbildning och förskolepedagoger.  

Nyckelord

förskola, förskoledidaktik, ljud, agentisk realism, intra-aktion, performativa agenter, materiellt-diskursivt, kunskapsapparat, etik, ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen

Forskningsprojekt

Ljud som samarbetspartners. En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan.

Kort info om mitt forskningsprojekt 2015

Tidningen Förskolan

Lätt att dra för snabba slutsatser 2016

Intervju/webbfilm

Värdet i att få utforska, Pedagog Stockholm 2012

Media

Ettåringar ska lära sig matte, SVT 2012-01-20