Profiles

AsaBild

Åsa Larson

Professor

View page in English
Arbetar vid Fysikum
Telefon 08-553 786 54
E-post aasal@fysik.su.se
Besöksadress Roslagstullsbacken 21 C, plan 4, Albano
Rum C4:3025
Postadress Fysikum 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i teoretisk molekylfysik och för närvarande studierektor för grundutbildning vid Fysikum på Stockholms universitet.

Undervisning

Som studierektor är jag är djupt engagerad i undervisningsfrågor.

Jag har tidigare undervisat i kurser såsom Atom och molekylfysik, Kvantmekanik, Molekylfysik, Fysik på basåret samt akustik och fysik för adiologer.

Forskning

Jag utför beräkningar av molekylära processer som har gemensamt att högt exciterade tillstånd är inblandade. De olika frihetsgraderna i systemet koppas då samman och molekyldynamiken blir alltmer komplex. Det är en utmaning att teoretiskt beskriva dessa till synes enkla reaktioner för relativt små molekylära system. Genom nära samarbete med experimentella grupper kan jag testa mina teoretiska modeller. Reaktioner som jag studerar inkluderar laddningsöverföringsreaktioner då motsatt laddade joner kolliderar (ömsesidig neutralisering), dissociativ rekombination som sker då molekylära joner fångar upp elektroner samt den molekyldynamik som sker då fotoner absorberas. 

Senast uppdaterad: 28 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa