Stockholms universitet logo, länk till startsida

Åsa LarsonProfessor

Om mig

Jag är professor i teoretisk molekylfysik vid Fysikum på Stockholms universitet.

Undervisning

Under hösten 2022 undervisade jag kursen i Atom och molekylfysik (FK5023).

Jag har tidigare också undervisat i kurser såsom Kvantmekanik, Molekylfysik, Fysik på basåret samt akustik och fysik för adiologer.

Forskning

Jag utför beräkningar av molekylära processer som har gemensamt att högt exciterade tillstånd är inblandade. De olika frihetsgraderna i systemet koppas då samman och molekyldynamiken blir alltmer komplex. Det är en utmaning att teoretiskt beskriva dessa till synes enkla reaktioner för relativt små molekylära system. Genom nära samarbete med experimentella grupper kan jag testa mina teoretiska modeller. Reaktioner som jag studerar inkluderar laddningsöverföringsreaktioner då motsatt laddade joner kolliderar (ömsesidig neutralisering), dissociativ rekombination som sker då molekylära joner fångar upp elektroner samt den molekyldynamik som sker då fotoner absorberas. 

Under vårterminen 2023 spenderar jag en sabbatstermin på Max Planck Institutet för Kärnfysik (MPIK) i Heidelberg. Här utför jag teoretiska studier av reaktioner som studeras experimentellt i lagringsringen CSR (Cryogenic Storage Ring).