Profiles

Adam

Adam Kjellgren

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post adam.kjellgren@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet sedan september 2018. Tidigare studerade jag masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet, varifrån jag har en masterexamen i idéhistoria från 2017.

Forskning

I den feministiska klassikern Det andra könet (1949) använder den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir ordet ”myter” för att beteckna vissa falska föreställningar (om bland annat den kvinnliga naturen) som, enligt hennes tolkning, bidragit till att möjliggöra mannens förtryck av kvinnan. Flera senare feminister, verksamma från och med 1970 och framåt – till exempel Mary Daly, Donna Haraway och Rosi Braidotti – talar däremot om ”myter” i positiva ordalag, för att beteckna en företeelse som de menar kan främja feminismens sak. Min avhandling tar avstamp i den mångsidiga feministiska mytdiskursen, sådan denna kommer till uttryck i de fyra ovannämnda aktörernas verk. Syftet är bland annat att tydliggöra vad dessa aktörer avser när de använder ordet myt, samt varför de valt att använda ordet myt på just detta sätt.

Huvudhandledare

Karin Dirke och Victoria Fareld

Handledare

Stefan Arvidsson

Publikationer

”Därför behöver vi tala om myternas betydelse i politiken”, DN Kultur, 17/07-2018. https://www.dn.se/kultur-noje/darfor-behover-vi-tala-om-myternas-betydelse-i-politiken/

"Är strategisk hopplöshet klimatkrisens enda lösning?", DN Kultur, 16/07-2019. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/adam-kjellgren-ar-strategisk-hopploshet-klimatkrisens-enda-losning/

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa