Profiles

Annika Tidlund, vetenskapskommunikatör

Annika Tidlund

Vetenskapskommunikatör

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 37 18
E-post annika.tidlund@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P538
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som vetenskapskommunikatör på Östersjöcentrum.

Jag har en magisterexamen i marinbiologi från Göteborgs univetsitet, och har arbetat med information och kommunikation om havet, havsforskning och marin miljöövervakning sedan 1994. Nästan hela tiden på Stockholms universitet, där jag började som informatör på dåvarande Stockholms Marina Forskningscentrum, SMF.

För mig är det viktigt att underlätta och förbättra samverkan och kommunikation mellan alla olika aktörer som arbetar med havet.

Från nationell samverkan ...

Från början var mitt fokus på att samla och sprida havsinformation nationellt, i nära samverkan med kollegor i Göteborg och Umeå. Det resulterade bland annat i tidskriften Havsutsikt och webbplatsen havet.nu där jag är huvudredaktör för den senare.

... till regional

Numera har jag också ett mer regionalt fokus, på svealandskusten. Jag har i uppdrag att vara redaktör för en populärvetenskaplig årlig rapport om miljötillståndet längs denna vackra kust som ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund. Jag är också projektledare för webbplatsen svealandskusten.se som Östersjöcentrum driver i samverkan med förbundet.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa